Amb l’objectiu de millorar els espais verds de la ciutat, cada any es realitzen accions de millora i obres de jardineria a diferents zones de la ciutat.

Aquestes són algunes de les accions més destacables del 2015:

  • Protecció del coll d’arbres de nova plantació.
  • Replantació d’arbrat anual.
  • Plantacions d’arbres singulars.
  • El 2015 es van plantar 327 nous arbres a la ciutat. Se seleccionen espècies menys propenses a tenir plagues, procurant mantenir o incrementar la necessària diversitat biològica que ha de tenir la ciutat.