Sobre VicVerd

Què fem

L'empresa VicVerd s’encarrega dels serveis de jardineria, manteniment d’espais verds, jardins, parcs, espais forestals i arbrat i, també, de la recollida de materials com vidre, cartró i andròmines en el terme municipal de Vic.

Qui som

VicVerd és una empresa municipal mixta. L’accionariat es divideix entre SermuVic -Ajuntament de Vic- (228 participacions), l’Associació Sant Tomàs PARMO - TAC Osona (197 participacions) i Recollida & Reciclatge, SL (40 participacions).

Com ho fem

VicVerd és un centre especial de treball. Dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual, però també amb altres tipus de discapacitat. Com a empresa social, el seu objectiu és generar llocs de treball estables i facilitar la integració social de les persones amb discapacitat.

Salutació del president de VicVerd
Albert Castells i Vilalta

 

 

Visió social

VicVerd realitza un servei imprescindible per a la ciutat de Vic i, alhora, fa una tasca d’integració social per a persones amb discapacitat generant llocs de treball estables, generant seguretat tant per al treballador com per a la seva família i entorn.

A més, tots els treballadors realitzen una feina amb molta visibilitat per part de la ciutadania. Això implica un reconeixement de la seva tasca per part de la comunitat i l’eliminació progressiva de tabús.

L’objectiu final de VicVerd és aconseguir la realització personal, laboral i econòmica dels seus treballadors i, alhora, oferir un servei de qualitat en el manteniment dels espais verds de la ciutat i en la recollida de voluminosos, vidre, i cartró i vidre comercials.

Pel que fa a la recollida de voluminosos, VicVerd també té una clara visió social, ja que els residus recollits que es poden reutilitzar es destinen a Cáritas, que ho distribueix a persones que els poden necessitar o a la venda a un preu social.

VicVerd dóna feina a una trentena de treballadors, dels quals 19 són persones amb algun tipus de discapacitat. Durant el període d’estiu la plantilla es pot veure alterada.

Cura del medi ambient

Un dels objectius de VicVerd és realitzar la seva tasca generant sempre el mínim impacte possible sobre el medi ambient. Per fer-ho, s’apliquen diverses mesures com la reducció al mínim imprescindible de l’ús de productes fitosanitaris, l’optimització de l’ús de l’aigua, la reutilització de les restes de poda o l’ús de maquinària i vehicles elèctrics.

També es treballa per reduir al màxim la quantitat de residus no aprofitables que s’han de portar als abocadors.

Vehicles i maquinària

VicVerd disposa de 10 vehicles que van des d’un camió amb grua fins a un petit vehicle elèctric per cobrir totes les necessitats dels serveis de jardineria. Compta també amb els recursos de Recollida & Reciclatge, SL per realitzar les tasques de recollida de vidre, cartró i andròmines.

A més, compta també amb tot tipus de maquinària per realitzar les tasques de manteniment d’espais verds.

Formació constant dels treballadors

Cada any, el conjunt de treballadors de VicVerd destina unes 200 hores a formació. Els ajudants repassen i adquireixen nous coneixements amb l’ajuda del seu oficial de referència. I els oficials i personal tècnic, a través de formació externa, amplien els seus coneixements en l’àmbit de la jardineria o del monitoratge.

Certificacions ISO

VicVerd disposa de les certificacions de normes de Qualitat (ISO 9001), prevenció de Riscos (OHSAS 18001) i Medi Ambient (14001).