Amb el suport de

ORDRE EMT/136/2022, de 10 de juny, per la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball.

Línia 1, subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.

ORDRE EMT/136/2022, de 10 de juny, per la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball.

Línia 2, subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral dels treballadors/es amb discapacitat dels centres especials de treball (Equips Multidisciplinaris de Suport, EMS).

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i finançada al 100% pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.