Medi ambient

Cuidem els espais verds urbans i, alhora, també cuidem el medi ambient

Un dels objectius de VicVerd com a empresa és la realització de les diferents tasques de manteniment de jardineria i de recollida de residus generant sempre el mínim impacte possible sobre el medi ambient.

Amb aquest objectiu, VicVerd aplica les següents mesures:

Reducció de l’ús de productes fitosanitaris

 
Per reduir al mínim l’ús de productes fitosanitaris s’utilitzen mètodes alternatius com el control biològic de plagues, l’ús d’adob orgànic o la neteja manual dels escocells.

  • Control biològic de plagues. Aquestes consisteixen a alliberar insectes a les zones on s’actua que actuen contra plagues determinades. Aquest control va orientat, sobretot, a combatre el pugó. Els resultats del tractament biològic no són tan ràpids com l’aplicació de productes fitosanitaris. Però el control biològic d’aquest tipus de plagues ofereix avantatges importants en l’àmbit mediambiental i sanitari.
    En la replantació d’arbrat, que es realitza anualment, se seleccionen espècies menys propenses a patir plagues.
  • Adob orgànic. VicVerd aposta per l’ús d’adobs orgànics per a l’adobat de les zones de gespa de la ciutat. S’utilitza un producte fertilitzant que fins i tot és apte per a l’ús en agricultura ecològica.
  • Neteja manual dels escocells. La neteja d’escocells es realitza de forma manual també per evitar l’ús de fitosanitaris.

Cuidem el medi ambient

Optimització de l’ús de l’aigua

Amb la implementació de sistemes de reg automatitzats, optimitzem al màxim el consum d’aigua per al reg dels parcs i jardins de la ciutat.

Reutilització de les restes de poda

Les restes de poda de l’hivern es reutilitzen triturant-les i donant-los nous usos. Amb el residu vegetal, s’aconsegueix una coberta vegetal de bona qualitat que s’utilitza en l’encoixinat de parterres o en el contorn dels arbres. Aquestes esmenes permeten millorar les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl, a més d’incorporar matèria orgànica, pel que es converteixen en una bona reserva de nutrients i aigua.

Reutilitzem les restes de poda
Sega de la gespa

Sega de la gespa amb ganivetes de mulching

El mulching és una funció que tenen alguns tallagespes, que permet triturar la gespa en fines partícules, i evitar així la generació de residu vegetal. D’aquesta manera es pot tornar a incorporar la gespa en el sòl, on exerceix de fertilitzant natural i impedeix que la gespa s’assequi, ja que al retornar la humitat, redueix també la necessitat d’aigua.

Adquisició de nova maquinària elèctrica

A mesura que els fabricants ho fan possible, VicVerd adquireix nova maquinària elèctrica, com un vehicle elèctric o tallatanques elèctriques. Això evita el consum de combustibles fòssils i, alhora, redueix la contaminació acústica.
VicVerd disposa d’un vehicle elèctric destinat al manteniment de les jardineres de la ciutat, que s’ha equipat amb un dipòsit d’aigua perquè pugui ser utilitzat per al reg de les flors de temporada i plantes arbustives que no compten amb sistemes automatitzats. El seu consum té un cost d’1 euro diari.
Vehicle elèctric de VicVerd