L’esporga dels arbres és una tasca necessària per diferents motius:

  • Permet adequar l’arbrat a l’espai aeri disponible.
  • Evita la presència de fruits a la primavera en determinades espècies.
  • Millora l’aspecte ornamental compensant alineacions d’arbres de dimensions similars.

Cada hivern VicVerd esporga més de 4.000 arbres de la ciutat.

Es prioritza sempre el manteniment del port natural dels arbres, evitant sempre que sigui possible fer ferides de consideració, i afavorint copes airejades, que també ajudin a augmentar la resistència de l’arbre.