A la ciutat de Vic hi ha 345 jardineres, a més d’altres parterres de plantes de flor i arbustives, o arbres que no són accessibles per regar-los amb la cisterna i el tractor.

El manteniment de jardineres consisteix en el regat manual d’aquests espais, que es pot haver de fer de forma bisetmanal durant les èpoques d’estiu, però també en el desherbat manual, retallat o adobat quan és necessari.

Per fer aquestes tasques de manteniment es compta amb un vehicle elèctric que permet accedir de forma fàcil als diferents espais on hi ha jardineres.