Un equip format per un oficial i 3 ajudants s’encarrega de les tasques de desherbat manual d’escocells i de la recollida de fulles.

El desherbat manual d’escocells evita l’ús de productes fitosanitaris per eliminar les males herbes.