VicVerd finalitza la temporada de poda i inicia els treballs de plantació de l’arbrat de la ciutat

Vic comptarà amb 278 arbres nous

11 de març de 2021

VicVerd ha finalitzat aquest mes de març la campanya d’esporga i ha iniciat ja els treballs de plantació de nou arbrat a carrers, parcs i places de la ciutat Vic.

Enguany es plantaran 278 arbres nous que substituiran aquells que han estat baixa al llarg de l’any passat, ja sigui perquè eren vells i han arribat al final de la vida, perquè han emmalaltit o bé perquè han patit algun tipus d’accident.

El 42 % d’aquest nou arbrat són arbres d’espècies que s’adapten millor a l’entorn, faciliten el control de plagues i fan menys fruits, reduint així les molèsties als vianants.

L’arbrat és un element urbanístic fonamental i un factor determinant no només perquè ajuda a millorar de la qualitat de l’aire de la ciutat, amb la captació del CO₂, reducció de partícules contaminants, esmorteint la contaminació acústica i evitant l’erosió del sòl, entre d’altres; sinó que també contribueix de manera decisiva en la qualitat de vida de les persones que viuen a la ciutat, tenint un impacte directe sobre la salut de la ciutadania.

Actualment la ciutat compte amb 22.201 arbres inventariats, un 40,6% el trobem en places i carrers i el 59,4 % restant en parcs i espais oberts a la població.