VicVerd executa les obres d’enjardinament del parc de Santi Ylla Ylla

VicVerd va remodelar la làmina d’aigua del parc per convertir-la en una zona enjardinada.

19 de setembre de 2016

Els treballs van consistir en la col·locació d’un llit de graves a tota la base del llac, l’aportació de terres per garantir el correcte establiment de la vegetació, la instal·lació de tub de reg per degoteig a tota la superfície, i finalment la plantació de diverses espècies arbustives.

Les espècies escollides pretenen formar diferents taques amb floracions perllongades i que aquestes no coincideixin amb el temps, per tal de tenir flor el màxim de mesos possibles al llarg de l’any. A part, el cromatisme de les fulles permet diferents contrastos. I la disposició de les plantes crearà l’efecte visual de diferents onades que simularan el moviment de l’aigua que hi havia hagut en aquest espai.

Amb aquesta obra s’evitaran els greus problemes de manteniment que tenia l’anterior làmina d’aigua, degut a les pèrdues per filtracions que ocasionaven un consum d’aigua molt elevat en el conjunt de la instal·lació.