VicVerd comença la campanya de control de plagues

Aquest maig s'ha iniciat el control biològic de plagues a l'arbrat de la ciutat de Vic

10 de maig de 2019

Aquest mes de maig, VicVerd ha iniciat la campanya del control biològic de la plaga del pugó a 394 arbres de la ciutat.

Els arbres a tractar són bàsicament til·lers i tulipers de Virgínia i estan situats al C. Jacint Verdaguer, a la Rambla Sant Domènec, a la plaça dels Màrtirs, al C. Mossèn Josep Gudiol, a l’avinguda dels Països Catalans i a la zona del Sucre.

La campanya consistirà en un primer alliberament de coccinèl·lid Adalia bipunctata, marietes de dos punts, als arbres en el moment en què la plaga comença a desenvolupar-se, un monitoratge uns dies després de la primera alliberació per tal de determinar l’arbrat on es necessita un reforç del control, i en un segon alliberament en els arbres que s’hagin determinat.

L’objectiu d’aquest control no és eradicar la plaga, sinó controlar la població de pugons a l’arbrat de la ciutat, ajudant a mantenir-la a uns nivells que no produeixi danys ni molèsties.

Aquesta tècnica, innòcua per a la salut de la població i pel medi natural, millora la biodiversitat dels espais verds i la qualitat de vida de la ciutadania.