VicVerd aplica l’endoteràpia vegetal aquest any com a novetat en els tractaments fitosanitaris de l’arbrat municipal

L'objectiu és combatre les plagues i malalties dels arbres.

26 de setembre de 2016

Amb l’objectiu de combatre les plagues i malalties que afectes a l’arbrat de la ciutat, cada any VicVerd realitza tractaments en els diversos carrers i parcs on apareixen aquestes problemàtiques, bàsicament durant la primavera i la tardor, potenciant les alternatives a l’ús de màquines de nebulització sempre que sigui possible.

És en aquest sentit, que des de fa anys en la major part de carrers s’empra la lluita biològica, col·locant blisters amb insectes depredadors i parasitaris d’aquells que provoquen les plagues, sobretot per actuar contra el pugó. O que per actuar contra l’eruga processionària dels pins, s’instal·len collarins per capturar la larva quan baixa de la copa dels arbres, com a exemples.

On aquests mètodes no són efectius, enguany s’han fet com a novetat aplicacions localitzades amb tècniques d’endoteràpia. Aquest mètode consisteix en injectar directament en la base del tronc la substància fitosanitària, que a partir d’aquí es distribueix per tot el sistema vascular de la planta. D’aquesta manera s’aconsegueix evitar la dispersió del producte en l’ambient, i una major eficàcia i durabilitat.

La combinació d’aquestes diferents tècniques, buscant l’òptima per cada cas, permet fer una lluita integrada de plagues, buscant sempre evitar la intrusió en els cicles biològics dels arbres.