Vic Verd ha començat la poda que esporgarà 3.000 arbres a Vic

12 de desembre de 2022

Les brigades de jardineria de Vic Verd han començat la campanya d’esporga aquest desembre que s’allargarà fins el març de 2023. Aquesta planificació permet podar les espècies més problemàtiques, l’estat i el lloc on es troben i fins i tot la periodicitat adient per a fer-ho ja que depèn de cada arbre.

L’arbrat a les ciutats, és un element essencial per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen ja que ajuda a regular la temperatura, la humitat, la biodiversitat, la reducció de CO2 i afavoreix el benestar i la salut dels seus habitants. La poda, per tant, busca aconseguir els màxims beneficis que aporta l’arbrat a la ciutat i reduir-ne els inconvenients. I és que els arbres entre altres coses, també protegeixen dels vents forts i fomenten el bon veïnatge ja que els arbres i els espais verds afavoreixen les relacions socials i la consciència de comunitat i disminueixen els sorolls.

La poda, per tant, és un sistema que permet cuidar l’arbrat i vetllar per la seva bona salut. L’esporga s’inicia quan l’arbrat perd tota la seva fulla. Els primers arbres que s’han començat a podar a Vic són les moreres. Enguany es treballarà en la recuperació de la seva capçada , sotmesa a podes anteriors més dràstiques per reduir la presència de fruits molestos, i així afavorir un port que potenciï més els beneficis de l’arbre.

Vic Verd és l’empresa integrada per la Fundació Sant Tomàs, l’Ajuntament de Vic i Recollida i Reciclatge i s’ocupa de la jardineria de Vic i la recollida d’andròmines. Ocupa 13 persones amb discapacitat intel·lectual i 6 més amb discapacitat o trastorn mental.