Pressupost 2017

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis previstos en l’exercici 2017

Descarregar

Pressupost 2016

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis previstos en l’exercici 2016

Descarregar

Pressupost 2015

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis previstos en l’exercici 2015

Descarregar

Pressupost 2014

Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis previstos en l’exercici 2014

Descarregar