Memòria 2020 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar

Memòria 2019 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar

Memòria 2018

Memòria de l’empresa mixta VicVerd

Descarregar

Memòria 2018 – Annex I

Accions de millora jardineria

Descarregar

Memòria 2018 – Annex II

Servei de recollida

Descarregar

Memòria 2018 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar