Memòria 2018

Memòria de l’empresa mixta VicVerd

Descarregar

Memòria 2018 – Annex I

Accions de millora jardineria

Descarregar

Memòria 2018 – Annex II

Servei de recollida

Descarregar

Memòria 2018 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar

Memòria 2017

Memòria de l’empresa mixta VicVerd

Descarregar

Memòria 2017 – Annex I

Accions de millora jardineria 2017

Descarregar

Memòria 2017 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar

Memòria 2016

Memòria de l’empresa mixta VicVerd

Descarregar

Memòria 2016 – Annex I

Accions de millora jardineria 2016

Descarregar

Memòria 2016 – Annex II

Jardineria municipal adaptada al medi

Descarregar

Memòria 2016 – Annex III

Servei de recollida

Descarregar

Memòria 2016 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar

Memòria 2015

Memòria de l’empresa mixta VicVerd

Descarregar

Memòria 2015 – Annex I

Accions de millora jardineria 2015

Descarregar

Memòria 2015 – Annex II

Jardineria municipal adaptada al medi

Descarregar

Memòria 2015 – Annex III

Servei de recollida

Descarregar

Memòria 2015 – USAP

Memòria de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball

Descarregar