Salutació del president

Benvolguts ciutadans,

Em plau donar-vos la benvinguda a la pàgina web de VicVerd que pretén, d’una banda, ser una porta oberta a tots els que vivim a la ciutat de Vic i,  de l’altra, donar a conèixer els serveis que l’empresa VicVerd ofereix a la ciutat.   Sabedors del que ens aporten les noves tecnologies a la nostra vida quotidiana, volem que aquestes ens apropin encara una mica més a la nostra ciutadania, i que per aquest mitjà es puguin fer aportacions i/o suggeriments, i el que se’n derivi, per tal de millorar, entre tots, la nostra ciutat.

VicVerd s’encarrega del manteniment i la conservació de la majoria de zones verdes i de praderia de la ciutat, del servei de recollida del vidre, del servei de recollida del cartró i de les andròmines de tota la ciutat amb l’objectiu de tenir una ciutat bonica, endreçada, en definitiva una ciutat acollidora.

A destacar també la vessant social del personal que conforma la majoria de la plantilla de l’empresa VicVerd. Un personal provinent de l’ Associació Sant Tomàs  que promou, per mitjà del centre especial de treball Tac-Osona, uns llocs de treball estables, que s’ajusten a la realitat del mercat i afavoreixen la integració i la realització personal, laboral i econòmica. Aquest Centre Especial de Treball és una empresa d’economia social on la major part dels treballadors són persones amb discapacitat intel·lectual, però també amb altres tipus de discapacitat. També cal remarcar que contractant aquests treballadors afavorim la seva, possible, autosuficiència.

Així doncs, amb aquest mitjà, volem apropar una mica més els nostres serveis a vosaltres, per tal d’intentar millorar-los. Un servei adaptat a les nostres possibilitats, però sense renunciar mai al nivell òptim i buscant sempre el nivell superior, això si tenint sempre present que estem al servei de la ciutadania.

Restem a la vostra disposició pel que calgui,

Albert Castells i Vilalta
Vic, gener de 2020