Vic compta amb 280 contenidors de vidre entre iglús al carrer i contenidors soterrats. VicVerd s’encarrega de la recollida i tractament d’aquests residus. L’any 2015 es van recollir 844.600 kilograms de vidre.

El reciclatge de vidre permet reduir la quantitat de residus destinats a tractaments finalistes, alhora que suposa un estalvi tant de primeres matèries com d’energia respecte a la fabricació de vidre partint de matèries primeres.

La recollida de vidre es realitza amb un camió gran els dilluns, dimecres i divendres 9 del matí a 12 del migdia.

VicVerd s’encarrega també del manteniment, reparació i pintat dels contenidors de vidre.

Tractament del vidre

El vidre que es reculll a Vic es porta a una planta de tractament de Mollet del Vallès pel seu processat i reciclatge.