Una altra de les tasques de VicVerd és mantenir netes les àrees de contenidors.
 
Malgrat que la recollida de voluminosos es fa prèvia sol·licitud mitjançant trucada telefònica, hi ha qui deixa residus voluminosos al costat dels contenidors sense avisar. Aquesta és una pràctica que cal evitar. 
 
Malgrat tot, VicVerd s’encarrega de la recollida d’aquests residus i del seu tractament.