Perfil del contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat, de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres.

Disponible properament.