Beneficis socials de la recollida de voluminosos a Vic

Es dóna feina a persones amb situació laboral precària i permet finançar un programa d'ajuda per a persones grans

3 d'octubre de 2016

La gestió dels residus voluminosos a la ciutat de Vic permet generar beneficis socials per a la ciutat. Els mobles vells i andròmines que es recullen són seleccionats per persones amb situació laboral precària que pertanyen a una associació sense finalitat de lucre. A més, un cop seleccionats, els residus es dipositen en un magatzem des d’on es traslladen a una botiga per la seva posterior venda com a mobles de segona mà. Els diners obtinguts amb aquesta venda es destinen a un programa d’ajuda a persones grans i soles.

Mitjançant aquest procés, l’any 2015 es van aprofitar 14.373 quilos de mobles i objectes. Entre gener i setembre de 2016 se n’han aprofitat ja 10.773 quilos.

És molt important que els mobles que es dipositen al carrer estiguin al lloc i hora acordats i en les millors condicions possibles per facilitar-ne l’aprofitament.